FELLESSTARTEN

-Et tilbud til minoritetsspråklige med barn under skolealder - Hvem er Fellesstarten for? Familier der minst en av omsorgspersonene har behov for å bli styrket i norsk (språk og kultur ) og har barn under skolealder. På “Fellesstarten” må barn og omsorgsperson delta sammen, en må ha barn med seg for å kunne delta på Fellesstarten.

 

Her finner du infoskriv ang fellesstarten.

Fellesstarten