Vedtekter

Vedtektene vedtas av Kvalitetsutvalget i Norlandia Barnehagene. Barnehagens samarbeidsutvalg forelegges vedtektene til uttalelse før disse vedtas endelig.

Vedtektene gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen

  • Eierforhold
  • Formål
  • Kriterier for opptak
  • Samarbeidsutvalget
  • Barnehagens åpningstid
Foreldre/foresatte blir skriftlig varslet om vilkårsendringer minst 2 måneder før disse iverksettes.

2020_barnehage_vedtekter

 

Naustvika barnehage tilbyr 100% (50 timer per uke) barnehageplass til kr 3135,-per mnd + kostpenger på kr 476,- per mnd.

 

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50% moderasjon for barn nr 3.

 

Det er mulig å søke om redusert oppholdsbetaling basert på lav inntekt. Ta kontakt med kommunen for informasjon og søknadsskjema.  

 

 https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/barnehage-skule-og-familie/barnehage/redusert-foreldrebetaling/