Årsplan

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Med utgangspunkt i Rammeplanen for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for banrehagens pedagogiske virksomhet.

 

Naustvika_2018 Årsplanmal Norlandia_14.02.2018 (3)