Årsplan

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Med utgangspunkt i Rammeplanen for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for banrehagens pedagogiske virksomhet.

 

Årsplan 2019 Norlandia Naustvika Barnehage

 

Kunnskap og innovasjon -hefte- Norlandia barnehagene