Om Norlandia Naustvika barnehage

Naustvika barnehage ligger i naturskjønne omgivelser sentral på Ågotnes, nede bak Kiwibutikken. Vi har 5 avdelinger fordelt på 3 grupper med barn i alderen 2,5-6 år og 2 grupper med barn i alderen 0-3 år. Vi har ett stort uteområde og har vår egen ballbinge i barnehagen. Vi bruker nærmiljøet og går ofte tur til Taushaugen der vi har en grillhytte og naturlekeplass. Båten brukes på våren, sommeren og høsten. Ett steinkast unna har vi sjøen og turene går ofte dit på varmedager.

Snømann Ballbinge Båttur  Taushaugen 

Våre pedagogiske verktøy

COS – Circle of Security handler om at personalet sammen observerer og utforsker behovet til barna, og hvordan på best mulig måte å forstå og tolke de signalene barna sender ut, for å skape trygghet. Trygghetssirkelen hjelper barna til å bli tryggere og til å møte selvregulering og sosial kompetanse. De voksne lærer seg selv å kjenne som en forutsetning for å forstå hvorfor man tenker, føler og handler som man gjør.

cos

Barnehagen har deltatt i eit barnehageprogram som heiter ”Dei utrulege åra”. Det er eit program for å auke barna sin sosiale kompetanse, betre samarbeid barnehage og heim, god gruppeleiing frå vaksne og finne ein felles plattform i barnehagen. www.dua.uit.no  

Læringspyramide

Dinosaurskolen er førskoleprogrammet til De utrolige årene. Det er et skoleforberedende program som styrker barn sin emosjonelle og sosiale utvikling. Det styrker også barn sitt selvbilde og opplevelse av mestring.

I løpet av barnehageåret går vi gjennom 7 kapitler:

  1. APATOSAURUS – Vi lærer regler
  2. IGUANODON – Forstå hvorfor vi har regler og å gjøre sitt beste
  3. TROCERATOPS – Forstå, gjenkjenne og kunne snakke om egne og andres følelser
  4. STEGOSAURUS – Problemløsning
  5. TYRANNOSAURUS REX– Sinnemestring
  6. ALLSAURUS – Å være en god venn og kunne samarbeide med andre både i barnehagen og hjemme.
  7. BRACHIOSAURUS – Vi lærer å presentere oss, si takk og svare på en høflig måte.

På Dinoskolen er voksentettheten stor, og vi gir mye oppmerksomhet til den atferden vi ønsker å se mer av. For å fremme forståelse bruker vi store hånd dukker, samtaler rundt videovignetter, rollespill og øvelser, samt ulike aktiviteter knyttet opp til tema.

e3dbc3cd-18e5-46cf-8085-352530eb0d5b

 

Hilsen
Silje Møgster Austbø
Daglig leder

Link til:
www.norlandiabarnehagene.blogspot.no
norlandiabarnehagene på facebook