Om Norlandia Naustvika barnehage

Norlandia Naustvika barnehage er en del av Norlandia Barnehagene, en internasjonal aktør med barnehager i Norden og Nederland. Vi er opptatt av kvalitet, og den oppstår i hverdagen! Skapt av oss og opplevd av våre brukere. Barnets beste i sentrum for all utvikling!

Snømann Ballbinge Båttur  Taushaugen 

Vi møter morgendagens utfordringer!

Personalet i Naustvika barnehage har som felles plattform for det pedagogiske arbeidet kursene COS og DUÅ. Vi er bedre rustet når vi har en felles forståelse i bunn. Kvalitet oppstår i hverdagen – skapt av oss og opplevd av barn og foreldre.

Vi ligger sentralt på Ågotnes, nede bak Kiwi butikken. Vi har båt som vi bruker vår, sommer og høst. Grillhytte og naturlekeplass i gang avstand fra barnehagen. Vi går mye tur til fjæren/sjøen, nærområdet og bruker marken og tur mulighetene som ligger rett utenfor barenhagen.

Vårt satsningsområde for 2017 er sosial kompetanse, med fokus på vennskap og relasjonsbygging. Vi skal videreføre prosjektene Back to basic og Digitale verktøy inn i år 2017. Gjennom prosjektene får personalet økt kompetanse på flere områder. Nytt av året er Trivselspatruljen. Trivselspatruljen er et program for økt aktivitet og inkludering i barnehagen. Våren 2017 blir vi med i Trygg i Fjell.

 

Vi erkjenner vårt ansvar og vi vet at vi har noe positivt å tilføre barnas oppvekst. At vi kan skape en trygg, meningsfylt, utfordrende og lærerik hverdag med magiske øyeblikk for våre 85 barn. Dette krever at vi er målrettet, observante, strukturerte, lojale og rause med hverandre – individuelt og i grupper. Med omsorg må vi sette grenser for –og justere barns adferd i dynamikk med deres lekende tilværelse. Som voksne må vi kommunisere og koordinere oss i takt med hverandre, våre samarbeidspartnere og fellesskapet før våre egne, individuelle behov. Vi er ETT lag og vi jobber SAMMEN.

Våre kvalitetsmål for 2017

  • 86% brukertilfredshet på alle brukerundersøkelser
  • 92% medarbeidertilfredtshet
  • 94% nærvær
  • Redusere strømforbruket med 5%
  • Kilde sortere avfall

Hilsen
Silje Møgster Austbø
Daglig leder

Link til:
www.norlandiabarnehagene.blogspot.no
norlandiabarnehagene på facebook