Planleggingsdager

Planleggingsdager

Planleggingsdager for 2018

2. februar 2018

18. mai 2018

10. september 2018

19. oktober 2018

9. november 2018

 

Høstferie er i uke 41  (8.10.2018-12.10.2018)

 

Planleggingsdager for 2019

 2. Januar 2019

1. februar 2019

31. mai 2019

 

Plandagene på høsten er ikke satt enda.

 

Vinterferie 2019 er i uke 9 (25.02.2019-01.03.2019)